Category: Uncategorized

What is a bachelor’s degree from KTH?

It can mean three different things.

  1. An intermediate degree from a 5-year civilingenjör programme (Master of Science in Engineering).
  2. A final general degree from a 3-year teknologie kandidat programme (Bachelor).
  3. A final professional degree from a 3-year högskoleingenjör programme (Bachelor of Science in Engineering).

The structure is shown in the following figure.

Utbildningsstruktur1

The dashed lines means the intermediate degrees bachelor and licentiate within the civilingenjör and doctoral programmes. I will use the Swedish terms, as otherwise it will get confusing as the translations into English, written in parenthesis, are similar.

The civilingenjör programmes (starting with C at KTH) got an intermediate bachelor’s degree in order to follow the Bologna structure. The students are admitted to five years and the master programmes represent the specializations within the civilingenjör programmes. Foreign students enter at year 4, taking only a master programme.

Thus after three years the students have a basis in mathematics and physics (if they are in the electrical engineering programme CELTE). They have not yet taken many applied courses in electrical engineering, just tasted the different fields. The list is found at: courses in the first three years of CELTE

There are some master programmes that are designed as the specializations for the civilingenjör programme in electrical engineering (CELTE) and there are others in neighbouring areas, which the students can choose. They just choose the master programme/specialization as they are admitted to five years.

The difference between the teknologie kandidat programme and the högskoleingenjör programme is that the first requires more depth (1.5 years) in one subject whereas the second one aims more to develop engineering skills. Both kinds of programme are designed to have students ready to apply for jobs after three years.

The preceding programmes are the undergraduate ones. The graduate studies consist of four year to become a doctor. There is an intermediate degree called licentiate after two years. Some students are only admitted for the licentiate, as they only are financed for two years.

(A detailed list of the Swedish degrees can be found at UHR.)

 

Advertisements

Nordstat 2016 – Många olika aspekter på matematisk statistik

I slutet av juni 2016 var jag på Nordstat 2016 i Köpenhamn. Två längre föredrag gjorde resan värd:

The role of causal modeling in statistics

Marloes Maathuis vid ETH Zürich berättade om hur man kan sluta sig till kausalitet baserat på statistiska undersökningar. Speciellt gick hon igenom observationsstudier.

Extreme value statistics: from one dimension to many

Holger Rootzén från Chalmers gick igenom hur olika extremvärdesfördelningar fungerar och hur man kan gå från en dimension till många.

Sedan var det kortare föredrag som:

Anders Nordgaard från Linköpings universitet och Nationellt forensiskt centrum och Silvia Bozza pratade om olika Bayesianska metoder inom rättsväsendet.

Bo Lindqvist från NTNU jämförde olika typer av sampling (betingad, a posteriori och “fiducial”).

 

Bland postrarna kan nämnas:

Magne Aldrin från Norsk regnesentral om förutsägelser av fotbolls-VM

Jong Jeong från University of Pittsburgh om censurering.

Céline Cunen, Nils Lid Hjort m fl om att bestämma vilken författare som skrev vilken del.

 

 

 

Sommarskolan i stokastik i Finland 2016: Slumpgrafer, icke-parametriska Bayesmetoder samt beroende och riskmått inom portföljer

Det finska nätverket för forskarutbildning inom stokastisk och statistik organiserade  den 37:e sommarskolan i sannolikhet och statistik på  Helsingfors universitets biologiska försöksstation i Lammi i månadsskiftet maj/juni 2016.

Ranking in scale-free random graphs

Nelly Litvak från Universitet i Twente gav flera föreläsningar om slumpgrafer, som blev en bra introduktion. Jag bör läsa Slumpens skördar i mer detalj då Olle Häggström beskriver slumpmodeller för sociala nätverk. Slumpgrafer kan vara användbart för elnäten, som dock är sammanbundna. Hon rekommenderade Remco van der Hofstads bok  “Random Graphs and Complex Networks”.

Nonparametric Bayesian statistics

Harry van Zanten visade hur man kan hantera icke-parametriska problem med Bayesianska metoder. Han åskådliggjorde gången i resonemangen, så att den gick att följa utan att förstå alla tekniska detaljer.

Dependence, risk bounds and optimal portfolios

Ludger Rüschendorf från Freiburgs universitet presenterade olika sätt att hantera beroendet inom en portfölj (för  investeringar eller försäkringar). Det var många matematiska metoder, som ska presenteras i en kommande bok.

Den biologiska försöksstationen i Lammi var en bra plats för denna typ av kurs: bra lokaler, god mat och fin natur. Magnus Ehrnroothin säätiö bidrog till att sänka kostnaderna för doktoranderna.

Om patentinformation

Maria Unger, informatiker på KTHB, berättade om patentdatabaser baserat på Rosa Lönneborgs material. En bra genomgång som gav mig:

  • Derwent Innovations Index en databas, där patentet sammanfattas på nytt för att det lättare ska vara sökbart. Detta kan användas vid fritextsökning, inom rätt fält.
  • Patentklasser är som alla söktermer viktiga att använda.
  • Termer finns på många språk.

KTHB erbjuder hjälp med att söka i patentdatabaser: sökhjälp.

Välkommen!

Här skriver jag om min forskning och undervisning liksom olika funderingar kring matematik och annat. De vez en cuando habrá algo en español. Je peux aussi lire et écrire en français. Osaan myös suomen kieltä. Naturally I will also use English.