Category: informationssökning

Om patentinformation

Maria Unger, informatiker på KTHB, berättade om patentdatabaser baserat på Rosa Lönneborgs material. En bra genomgång som gav mig:

  • Derwent Innovations Index en databas, där patentet sammanfattas på nytt för att det lättare ska vara sökbart. Detta kan användas vid fritextsökning, inom rätt fält.
  • Patentklasser är som alla söktermer viktiga att använda.
  • Termer finns på många språk.

KTHB erbjuder hjälp med att söka i patentdatabaser: sökhjälp.

Advertisements