Category: föredrag

Om pedagogik

Jan Scheffel höll ett föredrag om pedagogik under hösten 2015 och gav mig råd sedan. Några tankar:

 • Övningar med: introduktion, grupparbeten (om 3) med problem kring nyckelbegrepp som lämnas in.
 • Räknestugor: styrda och individuella
 • Hemuppgifter som ger bonus och som kamraträttas.
 • Delad examination ger mindre anledning till fusk och mera studier genom hela kursen.
 • Frågor som besvaras med färgblad (i olika permutationer) för att hålla koll på förståelsen.
 • Tid på uppgiften är det väsentliga.

Jan Scheffel har olika typer av kurser: Vektoranalys för Elektro, Ingenjörsvetenskap för Civilingenjör-lärare, Energi och fusionsforskning samt Magnethydrodynamik för doktorander. Det är en bredd och han är en välförtjänt mottagare av KTH:s pedagogiska pris.

Advertisements

Matematikpedagogik

Ambjörn Naeve höll under 2015 två föredrag på KTHB om hur man undervisar i matematik. Här några lärdomar:

 1. Visa strukturerna, gå från “vad är det?” till “vad gör de?”.
 2. Ta två helt skilda exempel för att kunna visa något abstrakt.
 3. Låt eleverna vara med och formulera definitionerna för att ta ut det väsentliga.
 4. Med datorstöd kan man visualisera matematiken och ge möjlighet till interaktion.
 5. Matten är “A -> B”, alltså man baserar sig på axiom. Naturvetenskapen tillhandahåller axiomen genom experiment.
 6. Visa hur designbeslut som (-1)*(-1)=1 påverkar strukturen.

Då jag undervisar på kursen i elkrets, kommer matematiken in, särskilt linjär algebra.

Om patentinformation

Maria Unger, informatiker på KTHB, berättade om patentdatabaser baserat på Rosa Lönneborgs material. En bra genomgång som gav mig:

 • Derwent Innovations Index en databas, där patentet sammanfattas på nytt för att det lättare ska vara sökbart. Detta kan användas vid fritextsökning, inom rätt fält.
 • Patentklasser är som alla söktermer viktiga att använda.
 • Termer finns på många språk.

KTHB erbjuder hjälp med att söka i patentdatabaser: sökhjälp.