Category: bokrecension

Olle Häggström: Slumpens skördar. Strövtåg i sannolikhetsteorin, 2004 – En bra brevidläsningsbok för högskolestudenter

DSC01268 (2)

Baksidestexten skriver att boken är avsedd som bredvidläsning för högskolestudenter, vilket stämmer bra. Den går igenom några begrepp innan tre paradoxer presenteras: myntets baksida, bilen och getterna samt de två kuverten. Dessa analyseras och sedan presenteras spelteorin och de stora talens lag.

Den stora delen av boken handlar om grafer och olika statistisk betraktelser på dem. Perkolation är ett exempel som handlar om hur spridning kan ske i en graf som är slumpmässigt uppbyggd, naturligtvis enligt någon viss regel.  Därefter kommer man in på “världen är liten”-fenomenet och hur det kan beskrivas. Nästa kapitel handlar om elektriska kretsar och slumpvandringar, som visar sig hänga ihop. Slutligen besvaras frågan om en slumpvandrare kommer hem.

Läsekretsen blir de med en högskolekurs i sannolikhetsteori och statistik. Boken kräver en del funderande men man får tillbaka mycket som läsare, då teorin kopplas till tillämpningar. Det matematiska materialet presenteras överskådligt.

Advertisements

Jack Kiefer: Introduction to statistical inference, 1987 – Många bra exempel och uppgifter

Jack Kiefer: Introduction to statistical inference, redigerad av Gary Lorden, New York: Springer-Verlag, 1987

DSC01266_1

Fördelar:

 • Bra med hela 60 figurer, dock inte alltid förklarade.
 • Många resonemang om olika metoder.
 • Flera kriterier för att välja statistiska procedurer.
 • Välförsett med övningsuppgifter:
  • Rekommendationer om hur man bör välja ut dem.
  • Samma problem kommer igen, nu med en ny metod.
 • Många bra exempel, som är utförligt räknade.

 

Nackdelar:

 • Typografin visar inte strukturer i boken.
 • Egen notation.
 • En del referenser framåt i boken.
 • Inga svar på uppgifterna.

Rekommendation:

Ta dig tid och läs. Ibland behövs materialet struktureras. Det viktigaste är att räkna exemplen och övningsuppgifterna.

 

Allan Gut: Sant eller sannolikt, 2004 – En populärvetenskaplig introduktion till statistik och sannolikhet

Allan Gut: Sant eller sannolikt : tankar kring matematik, statistik och sannolikheter, Stockholm: Pan/Norstedt, 2004

DSC01267_1

En trevlig bok som förklarar olika saker inom statistik och sannolikhetslära. Jag har fått några aha-upplevelser. Kapitlet om stoppade slumpvandringar är intressant då det förklarar hur olika teorier kan komma till nytta. Läs gärna det med papper och penna till hands. Detta område är aktuellt för min forskning.