Dubbelt stokastiska Poissonprocesser för uppehållstider för vissa luftföroreningar

Jan Grandell höll ett lunchseminarium den 15 mars 2015 om hur ett meteorologiskt problem beskrivs statistiskt.  Det blev hans doktorsavhandling. Han har vidarutvecklat det och även skrivit om ruinsannolikheter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s