PMAPS 2014 – En bredd inom statistiska metoder för elkraftsområdet

Bland de många programpunkterna var det en föreläsning om livslängdsplanering av tekniska apparater med George Anders, som arbetat med tillförlitlighet i över 30 år. En annan veteran inom området, Roy Billinton, berättade om hur man kan väga ihop experters kunskap om vilka fel som är vanligast.

Jethro Dowell, David McMillan och Julio Usaola presenterade olika metoder för att förutsäga vinden, medan Alfredo Testa visade en modell för att skatta solstrålningen. Carmen Borges visade en icke-parametrisk metod för att förutsäga vattenflödet till kraftverk. Jag lyssnade också på Yelena Vardanyan från grannavdelningen som presenterade sin forskning om förutsägelser inom vattenkraften. Yalin Huang och Camille Hamon (numera på NTNU) var också där.  Elena Mocanu jämförde tre metoder för att prediktera energikonsumtionen i byggnader (HMM, ANN, CRBM). Det var bra med en jämförelse!

Pramod Bangalore tog upp underhållsplanering med livscykelanalys och tillståndsövervakning med neurala nätverk inom vindkraft. Mahmood Shafiee presenterade NHPP (icke-homogena Poissonprocesser) för underhåll av vindkraft.

Inom område statistisk över komponenter, presenterade George Anders också en thailändsk studie över brytarstatistik och menade att de är β-fördelade. Aysun Koksal utvecklade sin modell över komponenterna i det turkiska stamnätet. Warunee Srisongkram tog upp vilka fel som förekommer i 115 kV-brytare.

I övrigt diskuterade Alfredo Testa hur avbrott och spänningsfall ska definieras. Gerd Kjølle gick igenom nya data för att skatta avbrottskostnader. Liisa Haarla visade att N-1-kriteriet inte gäller under sommaren då det är mycket åska. Pierre Henneaux beskrev sina simuleringar av strömavbrott. Leonardo Dueñas Osorio visade hur elnätet byggs upp efter en orkan.

Issam Athamna tog upp topologins påverkan på tillgängligheten. Jhonny González har använt stokastisk styrteori för fjärrvärme med olika riskprofil.

Jag presenterade ett bidrag tillsammans med Patrik Hilber och Tommie Lindquist från Svenska kraftnätA review of methods for condition monitoring, surveys and statistical analyses of disconnectors and circuit breakers”, där vi går igenom statistiska sammanställningar om och metoder för tillståndsövervakning av frånskiljare och brytare.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s