Month: February 2016

Om patentinformation

Maria Unger, informatiker på KTHB, berättade om patentdatabaser baserat på Rosa Lönneborgs material. En bra genomgång som gav mig:

 • Derwent Innovations Index en databas, där patentet sammanfattas på nytt för att det lättare ska vara sökbart. Detta kan användas vid fritextsökning, inom rätt fält.
 • Patentklasser är som alla söktermer viktiga att använda.
 • Termer finns på många språk.

KTHB erbjuder hjälp med att söka i patentdatabaser: sökhjälp.

Advertisements

Jack Kiefer: Introduction to statistical inference, 1987 – Många bra exempel och uppgifter

Jack Kiefer: Introduction to statistical inference, redigerad av Gary Lorden, New York: Springer-Verlag, 1987

DSC01266_1

Fördelar:

 • Bra med hela 60 figurer, dock inte alltid förklarade.
 • Många resonemang om olika metoder.
 • Flera kriterier för att välja statistiska procedurer.
 • Välförsett med övningsuppgifter:
  • Rekommendationer om hur man bör välja ut dem.
  • Samma problem kommer igen, nu med en ny metod.
 • Många bra exempel, som är utförligt räknade.

 

Nackdelar:

 • Typografin visar inte strukturer i boken.
 • Egen notation.
 • En del referenser framåt i boken.
 • Inga svar på uppgifterna.

Rekommendation:

Ta dig tid och läs. Ibland behövs materialet struktureras. Det viktigaste är att räkna exemplen och övningsuppgifterna.

 

Allan Gut: Sant eller sannolikt, 2004 – En populärvetenskaplig introduktion till statistik och sannolikhet

Allan Gut: Sant eller sannolikt : tankar kring matematik, statistik och sannolikheter, Stockholm: Pan/Norstedt, 2004

DSC01267_1

En trevlig bok som förklarar olika saker inom statistik och sannolikhetslära. Jag har fått några aha-upplevelser. Kapitlet om stoppade slumpvandringar är intressant då det förklarar hur olika teorier kan komma till nytta. Läs gärna det med papper och penna till hands. Detta område är aktuellt för min forskning.

Cigrékollokvium för A3 och B3 2015 – Många aspekter på ställverksutrustning

Cigrés studiekommittér A3 (högspänningsutrustning) och B3 (ställverk) ordnade ett kollokvium med 240 deltagare i Nagoya i Japan i månadsskiftet september oktober 2015. Under den första dagen presenterade Romain Migne från RTE huvuddragen i WG (Working Group) B3.32, som sedan gicks igenom i mer detalj av Alan Wilson och Hugh Cummingham på onsdagen. Johan Smit från TU Delft pratade hur om information kan användas i besluten om underhåll och utbyte. Uwe Schichler från TU Graz presenterade GIS-statistik och hans fick sedan pris för sitt bidrag. Tuomas Laitinen från Fingrid la fram fördelarna med frånskiljande brytare.

 

På tisdagen kom också ett annat bidrag som belönades, Alexander Rhein (TU Darmstadt) om optimering av underhållsstrategier. Guilhem Blanchet från Statnett höll ett tankeväckande föredrag om hur uppdelningen av ett gasisolerat ställverk i sektioner påverkar tillgängligheten. Milan Radosavljević från Svenska kraftnät beskrev olika metoder för att få bort beläggningar på isolatorer.

 

På onsdagen var det längre presentationer, 1,5 timme i stället för 10-15 minuter. Colm Twomey presenterade aktiviteten inom JWG B3/C1/C2.14. De har analyserat hur olika kopplingsscheman för ställverk påverkar tillgängligheten, underhållsmöjligheterna och driftflexibiliteten. Det var en sammanställning som jag har saknat och nu finns den som TB (Technical Brochure) 585.

 

Jag missade den samtida presentationen av  WG A3.28 om transienta fenomen vid koppling av höga spänningar. Jag lyssnade inte heller på WB B3.31 om luftisolerade ställverk i svåra klimatzoner. WG A3.29 redovisade mellanresultat om olika typer av åldrande. Sedan berättade Peter Glaubitz om SF6-användning inom elkraft och till sist berättade WG B3.32 om sin studie inom underhållsoptimering.

 

Jag presenterade ett bidrag tillsammans med Patrik Hilber och Tommie Lindquist: “Function Test and Condition Test for Disconnecting Circuit Breakers” om hur skicket på brytare kan bedömas då de är spänningssatta genom att mäta tider och rörelser vid manövrar. Jag var också medförfattare till bidraget “The Reliability Chain”, som handlar om hur man bör planera underhåll.

PMAPS 2014 – En bredd inom statistiska metoder för elkraftsområdet

Bland de många programpunkterna var det en föreläsning om livslängdsplanering av tekniska apparater med George Anders, som arbetat med tillförlitlighet i över 30 år. En annan veteran inom området, Roy Billinton, berättade om hur man kan väga ihop experters kunskap om vilka fel som är vanligast.

Jethro Dowell, David McMillan och Julio Usaola presenterade olika metoder för att förutsäga vinden, medan Alfredo Testa visade en modell för att skatta solstrålningen. Carmen Borges visade en icke-parametrisk metod för att förutsäga vattenflödet till kraftverk. Jag lyssnade också på Yelena Vardanyan från grannavdelningen som presenterade sin forskning om förutsägelser inom vattenkraften. Yalin Huang och Camille Hamon (numera på NTNU) var också där.  Elena Mocanu jämförde tre metoder för att prediktera energikonsumtionen i byggnader (HMM, ANN, CRBM). Det var bra med en jämförelse!

Pramod Bangalore tog upp underhållsplanering med livscykelanalys och tillståndsövervakning med neurala nätverk inom vindkraft. Mahmood Shafiee presenterade NHPP (icke-homogena Poissonprocesser) för underhåll av vindkraft.

Inom område statistisk över komponenter, presenterade George Anders också en thailändsk studie över brytarstatistik och menade att de är β-fördelade. Aysun Koksal utvecklade sin modell över komponenterna i det turkiska stamnätet. Warunee Srisongkram tog upp vilka fel som förekommer i 115 kV-brytare.

I övrigt diskuterade Alfredo Testa hur avbrott och spänningsfall ska definieras. Gerd Kjølle gick igenom nya data för att skatta avbrottskostnader. Liisa Haarla visade att N-1-kriteriet inte gäller under sommaren då det är mycket åska. Pierre Henneaux beskrev sina simuleringar av strömavbrott. Leonardo Dueñas Osorio visade hur elnätet byggs upp efter en orkan.

Issam Athamna tog upp topologins påverkan på tillgängligheten. Jhonny González har använt stokastisk styrteori för fjärrvärme med olika riskprofil.

Jag presenterade ett bidrag tillsammans med Patrik Hilber och Tommie Lindquist från Svenska kraftnätA review of methods for condition monitoring, surveys and statistical analyses of disconnectors and circuit breakers”, där vi går igenom statistiska sammanställningar om och metoder för tillståndsövervakning av frånskiljare och brytare.

Välkommen!

Här skriver jag om min forskning och undervisning liksom olika funderingar kring matematik och annat. De vez en cuando habrá algo en español. Je peux aussi lire et écrire en français. Osaan myös suomen kieltä. Naturally I will also use English.